Välkommen till

Aducera Consulting

Aducera erbjuder generella utvecklings- och testresurser samt specialiserade konsulttjänster inom områdena affärssystem, beslutsstöd och projektstyrning.

Vårt arbetsklimat präglas av ”det lilla företaget” med en positiv anda och en platt organisation där du får möjlighet att påverka din egen vardag och kompetensutveckling.

Systemutveckling

Aducera har generella utvecklings- och testresurser med bas i Sverige och via systerbolag även offshore.

Affärssystem och beslutsstöd

Vi har specialister inom affärssystem, främst Oracle, samt inom beslutsstöd.

Aduceras systerföretag

Beetroot har offshoreresurser inom alla former av utveckling och test. Webforum är en molntjänst för avancerat projektarbete.

Aduceragruppen

Aducera Consulting AB är ett litet och väletablerat konsultföretag. Våra kunder är stora och framgångsrika företag. Vi är en del av Aduceragruppen, som består av drygt 100 personer. Där ingår också våra två systerbolag, Webforum och Beetroot. Systerbolagen arbetar tillsammans i projekt och har gemensamma aktiviteter inom bland annat kompetensutveckling.

Kom till Aducera och få det bästa av två världar - du blir anställd i det lilla företaget där du är delaktig i vårt företags framtida utveckling, och du jobbar som konsult i nyckelroller i viktiga IT projekt hos Sveriges ledande företag.