Om Aducera

Aducera grundades 2001 av Per Kallhauge och Fredrik Adolfsson. Båda har mångårig erfarenhet inom de områden Aducera verkar i och har tidigare jobbat i linjepositioner som bland annat CTO och CFO och som konsulter för företag som Oracle, Cap Gemini och Accenture. Fredrik och Per är aktiva i bolaget som konsulter och ledare samt på styrelsenivå. 

Aducera Consulting AB är ett litet och väletablerat konsultföretag. Våra kunder är stora och framgångsrika företag. Vi är en del av Aduceragruppen, som består av drygt 100 personer. Där ingår också våra två systerbolag: Webforum och Beetroot. Systerbolagen arbetar tillsammans i projekt och har gemensamma aktiviteter inom bland annat kompetensutveckling.

Du hittar länkar till Webforum och Beetroot här: www.webforum.com  &   www.beetroot.se
Aducera erbjuder specialiserade konsulttjänster inom områdena affärssystem, beslutsstöd och projektstyrning. Vårt arbetsklimat präglas av ”det lilla företaget” med en positiv anda och en platt organisation där du får möjlighet att påverka din egen vardag och kompetensutveckling.