Aduceras kunder

Våra kunder är allt från små företag med en omsättning på några miljoner till internationella storföretag. Våra uppdrag sträcker sig från korta analyser till fleråriga projekt med den gemensamma nämnaren att våra kunder har ett behov av en kombination av affärskunskap, projektledning och modern IT.

Aducera arbetar idag med ett flertal kunder inom framförallt dessa branscher:

  • Telekom
  • Läkemedel
  • Fastigheter
  • Transport
  • Handel
  • Finans
  • Tillverkande industri
  • Byggindustrin

Gemensamt för våra kunder är att de är ledande eller nytänkande inom sina respektive områden. De ställer höga krav och det uppskattar vi – då lär vi oss nytt! Är du nyfiken på hur ett samarbete med våra kunder kan se ut? Sök upp vår VD så berättar han mer för dig.