Kunder och branscher

100% nöjda kunder – vår vision!

Våra kunder är allt från små företag med en omsättning på några miljoner till internationella storföretag. Våra uppdrag sträcker sig från korta analyser till fleråriga projekt med den gemensamma nämnaren att våra kunder har ett behov av en kombination av affärskunskap, systemutveckling, digital utveckling och projektledning/koordinering.

Gemensamt för våra kunder är att de är ledande eller nytänkande inom sina respektive områden. Den digitala revolutionen ställer höga krav på våra kunder att ständigt jobba med att förbättra och utveckla sina processer och system. De ställer höga krav och det uppskattar vi – då lär vi oss nytt!

Är du nyfiken på hur ett samarbete med Aducera kan se ut? Sök upp vår VD, Fredrik Adolfsson, så berättar han mer för dig.

Kunder och branscher

Telekom

Läkemedel

Fastigheter

Transport

Handel, e-commerce

Finans och försäkring

Tillverkande industri

Byggindustri