Test och krav
img

Testhantering

Att arbeta strukturerat med testarbete är mycket viktigt. Vikten av att man har testat system, moduler eller anpassningar innan man driftsätter för att hitta fel och buggar.
Testautomatisering gör det möjligt att sänka kostnader vid underhåll och releaser av nya system genom att öka kvaliteten på produkten samtidigt som du snabbare kan lansera din produkt eller tjänster.
Aducera har ISTQB certifierade konsulter.
img

Kravhantering

Tydligt formulerade och lättillgängliga krav är en nödvändig förutsättning för att bygga system som tillgodoser verksamhetens behov.

Kravdokumentationen måste dessutom beskriva flera olika aspekter av krav; Vilken funktionalitet ska systemet erbjuda? Vilken information måste systemet i så fall hantera för att kunna erbjuda funktionaliteten så som den beskrivits? Vilka är kraven på effektivitet, tillgänglighet, säkerhet? Hur kan man utforma systemet så att det är lätt att lära sig och enkelt att använda?

Våra konsulter har mångårig erfarenhet från både linjeroller och konsultroller där de hanterar krav.